16 اسفند 1396 1

میکروسکوپ بسیار دقیق در فضا و زمان

بیگ بنگ: میکروسکوپ بسیار دقیق روشی است که می­تواند فراتر از پراش(شکست) نور را “ببیند” و تصویری جدید از سلول­‌ها و اندامک و ساختارهای درونی آن فراهم کند. این روش بخصوص از زمانی که طراحان آن در سال 2014 میلادی جایزۀ نوبل را دریافت کردند، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است.