31 فروردین 1399 0

نمای متفاوت از سیاره زمین

بیگ بنگ: با هر نفسی که می‌کشید میلیون‌ها ذرۀ جامد یا مایع ریز را وارد شش‌های خود کرده‌اید. این ذرات که همه جا وجود دارند به ذرات “هواپخش” (aerosol) معروف هستند. در این تصویر فقط یک روز از پخش شدن ذرات هواپخش را در سیارۀ زمین می‌بینید.

8 مرداد 1395 3

درياچۀ خون در ايران پديدار شد!

بیگ بنگ: دریاچه ی شور ارومیه واقع در ایران اخیرا در تصاویر ماهواره ای از وجود آب های قرمز رنگی خبر داد که به صحنه ی جرم وحشتناک و خونینی شباهت داشت. این پدیده را به موجودات ریز ذره بینی نسبت می دهند که برای حیات خود به نور و نمک وابسته اند.