برچسب گذاری توسط: تصویر نجومی روز، عکس نجومی روز، پرتاب موشک، تلسکوپ پرتو ایکس،