27 خرداد 1397 2

طوفان در مریخ

بیگ بنگ: چه اتفاقی برای مریخ افتاده است؟ در سال 2001، مریخ تحت طوفان شدید گرد و غبار در سراسر ِ سیاره قرار گرفت – یکی از بزرگترین طوفان‌هایی که از سیارۀ زمین مشاهده شد.