23 تیر 1394 1

صخره های بزرگ طاقی شکل چگونه خودبه‌خود از زمین سر بر می آورند؟!

بیگ بنگ: چنین به نظر می رسد که «سنگ تراشی» های طبیعی شگفت انگیز شبیه «طاق ظریف» در یوتا (تصویر پایین) باید کار یک هنرمند متخصص یا مجموعه ای از فرایندهای فیزیکی غیر قابل تصور باشند؛ اما طبق گفته های جری بروسانس  از دانشگاه کارلف  در پراگ، تمام چیزی که نیاز است فقط ماسه سنگ …