۴ آذر ۱۳۹۸ 0

موسیقی مداری زحل و قمرهایش

بیگ بنگ: محققان این قطعه را براساس طنین یا رزونانس مداری زحل و قمرهایش ساخته‌اند. طنین مداری زمانی رخ می‌دهد که اجرام با سرعت‌های متفاوت به گردش در‌ می‌آیند اما با سرعتی یکسان به موقعیت اولیه خود باز میگردند. برای مثال اولین قمر بزرگ سیاره زحل، میماس، زمانی که سومین قمر بزرگ این سیاره، تتیس،…

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ 3

نگاهی به قمرها و حلقه های سیارۀ زحل

بیگ بنگ: قمرهای زحل به اندازه ای محیط‌های گوناگونی دارند که شما باید یک ماموریت کامل را برای دیدن آنها بگذرانید. از “تیتان” پرتغالی مبهم گرفته تا آبفشان های یخی که از “انسلادوس” سرچشمه میگیرند، مطالعه هر یک از آنها اطلاعات جدیدی را به همراه خواهد داشت.