29 بهمن 1395 0

سیاهچاله ای که سوختی سرد و ستاره ساز تولید می کند!

بیگ بنگ: دانشمندان با استفاده از آرایه بزرگ “میلی‌متری/زیرمیلی‌متری” آتاکاما (آلما) دریافتند که فوران‌های قدرتمند یک سیاهچاله که معمولا روند شکل‌گیری ستاره‌ها را سرکوب می‌کند، به شکل عجیبی به تحریک تولید گاز سرد در هاله گسترش یافته داغ ِ کهکشان می‌پردازند و موجب شکل گیری ستاره های جدید می شود.

21 خرداد 1395 2

سیاهچاله ای که گازهای سرد اطرافش را می‌بلعد!

بیگ بنگ: ستاره‌شناسان از مدتها پیش بر این باور بودند که سیاهچاله‌ها از گاز یونیزه شده داغ تغذیه می‌کنند اما رصدهای اخیر محققان موسسه اخترفیزیک موسسه فناوری ماساچوست(MIT) به نمایش یک سیاهچاله پرداخته که گازهای سرد اطرافش را نیز می‌بلعد، این نخستین شاهد قوی برای این نظریه است که ابرهای گازی سرد فضا نیز یکی…