14 آبان 1392 3

آموزش نجوم و اخترفيزيك مقدماتي – نقاط لاگرانژی (Lagrangian points)

وقتی اثر میدان گرانشی دوجرم در فضا مانند زمین و خورشید یا مشتری وخورشید را می سنجیم نقاطی را در اطراف آنها می‌یابیم که اگر جرم سومی با گرانش ناچیز در آنها قرار بگیرد، در تعادل گرانشی به سر خواهد برد.این نقاط خاص نقاط لاگرانژی نام دارند. نقاط لاگرانژی زمین که پنج نقطه هستند، مکان‌هایی…

23 فروردین 1392 1

معرفي كتاب – ستاره‌شناس آماتور نوين

اين كتاب راهنماي جامعي است براي هر ستاره‌شناس آماتوري كه علاقه‌مند است مطالعاتي بيش از نگاه كردن به ستاره‌ انجام دهد. اگر يك تلسكوپ شخصي داريد و مي‌خواهيد بدانيد كه چگونه به بهترين شكل از آن استفاده كنيد، يا اگر به فكر خريد يك تلسكوپ هستيد و نمي‌دانيد از كجا شروع كنيد، اين كتاب را…