28 اسفند 1392 0

تار های کیهانی

بیگ بنگ: یک تیم بین المللی ستاره شناسان از مرکز تحقیقات نجوم رادیویی (ICRAR) در دانشگاه وسترن استرالیا ، رشته های کوتاهی از کهکشان های کم نور را یافتند که در گذشته تصور میشد بخش بی جرم کیهان را تشکیل داده اند.