۲۱ فروردین ۱۳۹۲ 1

کشف سیارات فرا خورشیدی با جانشین کپلر

ناسا یک ماموریت ۲۰۰ میلیون دلاری را برای جستجوی سیاراتی به تصویب رسانده است که از نظر اندازه با زمین قابل مقایسه اند و به دور ستاره هایی در نزدیکی منظومه شمسی می گردند. ماهواره رصد سیارات ( TESS ) که جانشین تلسکوپ فضایی کپلر میباشد می تواند ، اندازه، تراکم و مدار سیارات کوچک…