31 تیر 1399 0

چگونه “دنباله‌دار نئووایز” را رصد کنیم؟

بیگ بنگ: ناظران آسمان در نیمکره شمالی زمین، امیدوارند پیش از آنکه «دنباله‌دار نئووایز» از زمین دور شود بتوانند آن را تماشا کنند. این دنباله‌دار، نخستین‌بار توسط “کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ میدان وسیع” ناسا کشف شد و اگر تا چند روز آینده موفق به دیدن آن نشوید، باید 6800 سال صبر کنید، چون این دنباله‌دار در…