6 خرداد 1403 1

کهکشان ما در مرکز یک فضای خالی قرار دارد

بیگ بنگ: کهکشان ما احتمالا در مرکز یک فضای خالی کیهانی به وسعت دو میلیارد سال نوری قرار گرفته است. کیهان‌شناسان تاکید می‌کنند اصولا چنین فضای تهی نباید وجود داشته باشد و اگر چنین فضایی در عالم باشد، به این معنی است که احتمالا فهم ما از کیهان مشکل دارد.

27 فروردین 1403 0

یک توضیح جدید برای تنش هابل

بیگ بنگ: کیهان در حال انبساط است. سرعت این انبساط توسط ثابت هابل-لومتر توصیف شده است. اما در مورد بزرگی این ثابت اختلاف نظر وجود دارد: روش‌های اندازه‌گیری مختلف، مقادیر متناقضی ارائه می‌دهند.

1 فروردین 1403 0

عاملی ناشناخته در سرعت انبساط کیهان

تلسکوپ‌های فضایی جیمز وب و هابل در مورد انبساط کیهان اتفاق نظر دارند و این یک مشکل بزرگ است. واقعیت این است که روش‌های مختلف اندازه‌گیری انبساط کیهان، نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند و در عین حال، دانشمندان هیچ ایده‌ مشخص و قطعی در دست ندارند که بگویند دلیل احتمالی این اختلاف چیست.