7 مرداد 1395 0

فناوری جدید برای توربین های بادی

بیگ بنگ: دو مهندس هوا فضای ایالت آیووا به نام های “آنوپام شارما” و “هویی هو” با بررسی های خود دریافتند که اضافه کردن یک چرخانه یا روتور کوچک‌تر به توربین های بادی امکان پذیر است و می توان از این طریق انرژی بیشتری بدست آورد.