۹ اسفند ۱۳۹۳ 0

ساختار کوتوله های سفید– قسمت سوم

بیگ بنگ: محاسبات در خصوص ماهیت گاز تبهگن که سازنده ستاره کوتوله سفید است، نشان می دهد که در این ستاره ها، ماده بشتر همانند جامد عمل می کند تا گاز، و از این رو، ستاره نیز مانند جسمی سخت است. با سرد شدن کوتوله سفید، تغییری در اندازه و ساختار آن رخ نمیدهد. درون…

۵ اسفند ۱۳۹۳ 7

ساختار کوتوله های سفید– قسمت اول

بیگ بنگ: نحوه پایان زندگی یک ستاره به جرمی که با آن متولد شده بستگی دارد. ستارگانی که جرم بسیار زیادی دارند ممکن است در پایان زندگیشان به سیاهچاله یا ستارگان نوترونی تبدیل شوند. یک ستاره با جرم متوسط یا کم (با جرمی کمتر از هشت برابر جرم خورشید ما) به ستاره کوتوله سفید تبدیل…