3 فروردین 1398 2

سفر پرسرعت یک تپ اختر ِ شگفت‌انگیز

بیگ بنگ: اخترشناسان ِ ناسا موفق به شناسایی یک تپ اختر شده‌اند که با سرعت 4 میلیون کیلومتر بر ساعت حرکت می کند. سرعت این تپ اختر به حدی زیاد است که می‌تواند فاصله بین زمین و ماه را تنها در عرض شش دقیقه طی کند.