28 خرداد 1394 0

معرفي كتاب: امي‌ نوتر، مادر جبر نوين

بیگ بنگ: پژوهش و تحقيق همزاد آدمي است. عشق به پژوهش و تحقيق و تدريس در دانشمندان، به سان آب شوري است كه هر چه بيشتر بنوشند، تشنه تر مي‌شوند. تشنگي زوال‌ناپذيري كه به انحلال غرور و احياي تواضع منجر مي‌شود. عنصر اساسي در امر پژوهش، سرشت كنجكاو و ذهن پرسش‌گر است، نه جنسيت و…

16 اردیبهشت 1394 93

آیا اختیار، توهم است؟

بیگ بنگ: شما از ازل قرار بوده که خواندن این مقاله را شروع کنید. از لحاظ تئوری، از لحظۀ بیگ بنگ می‌شد این اتفاق را پیش‌بینی کرد. شما همیشه قرار بوده است که این جمله را بخوانید و این کار و هر کار دیگری که می‌کنید، نتیجۀ ناگزیر هر آن چیزی است که پیش از…