12 آذر 1395 3

چهار عنصر دیگر به جدول تناوبی اضافه شد!

بیگ بنگ: برای جشن گرفتن سال جدید میلادی با نوع جدیدی از جدول تناوبی آماده شوید! زیرا چهار عنصر دیگر به طور رسمی به ردیف هفتم جدول تناوبی اضافه شدند: نیهونیم (Nihonium)، مسکوویم (Moscovium)، تنسین (tennessine) و اوگانسون (oganesson).

23 خرداد 1395 3

نامگذاری 4 عنصر جدید در جدول مندلیف

بیگ بنگ: جدول تناوبی عناصر به تازگی پذیرای چهار عنصر جدید به نام‌های نیهونیوم، مسکوویوم، تنسین و اوگانسون شده‌ است،‌ عناصری که مدت‌ها پیش کشف شده‌اند اما به تازگی نامگذاری شده‌اند.