۳۰ مرداد ۱۳۹۳ 0

نواختن ویولن در حین عمل جراحی توسط بیمار+ویدئو

بیگ بنگ: یک ویولنیست بزرگ که برای کنسرت های بزرگی ویولن زده است دچار تومور و زائده ای در مغز خود می شود و جراحان هم از او میخواهند برای اینکه مکان دقیق زائده ی مغزی او مشخص شود او در حین عمل به نواختن ویولن‬‎ بپردازد.