23 دی 1393 1

تاریخچۀ خشونت آمیز کهکشان آندرومدا

بیگ بنگ: گروهی از محققین برای درک کهکشان آندرومدا و چگونگی ساختار ستاره های تشکیل دهنده آن با بررسی بزرگترین تصویر ثبت شده از این همسایه ی کیهانی موفق شدند، تاریخچۀ خشونت‌ آمیز آن را فاش کنند.

14 مرداد 1393 0

محاسبه جرم دقیق ِکهکشان راه شیری!

بیگ بنگ: آیا کهکشان راه شیری سنگین تر از کهکشان آندرومدا است؟ خیر، دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا با محاسبه دقیق جرم این دو کهکشان، مشخص کردند آندرومدای همسایه دو برابر سنگین‌تر از کهکشان راه شیری است.