برچسب گذاری توسط: جمجمه انسان

زنان عصر برنز چه شکلی بودند؟

بیگ بنگ: در سال ۱۹۸۷، بقایای زنی جوان متعلق به عصر برنز در آچاوانیچ واقع در شمال اسکاتلند کشف شد. باستان‌شناسان، قدمت استخوان‌های حفاری شده را مربوط به ۳۷۰۰ سال قبل می دانند.