14 خرداد 1395 1

آیا سیارۀ نهم توسط خورشید به سرقت رفته؟

بیگ بنگ: ستاره شناسان در دانشگاه لوند سوئد از طریق شبیه سازی کامپیوتری نشان دادند که سیاره نهم به احتمال زیاد یک سیاره متعلق به یک سیستم ستاره ای دیگر است که 4.5 میلیارد سال پیش توسط خورشید ربوده شده است.

22 فروردین 1395 0

سیاره ی نهم: غول یخی تقریبا چهار برابر زمین؟!

بیگ بنگ: طبق محاسبات گروهی از دانشمندان در دانشگاه برن، “سیاره ی نهم” مظنون در منظومه ی شمسی، نمونه ی کوچکتری از اورانوس و نپتون، با دمای سطحی منفی ۳۷۵ درجه فارنهایت (معادل منفی ۲۲۶ درجه سلسیوس) و شعاعی حدود ۳.۶۶ برابر شعاع زمین می باشد.