19 خرداد 1392 0

گالیله و دادگاه تفتیش عقاید – قسمت سوم

    (از سري مقالات تاريخ علم) گاليله در فلورانس دوباره بيمار شد و سال‌هاي 1617 و 1618 اغلب دچار افسردگي بود. او در هنگام ظاهرشدن سه ستاره‌ي دنباله‌دار در آسمان شب و در طول 4 ماه آخر سال 1618 توان كافي براي مطالعه و نظريه‌پردازي درباره‌ي آنها را نداشت. گاليله تنها زماني‌ به عمل…