2 اسفند 1396 4

تمامی کشورها باید وزیر هوش مصنوعی داشته باشند

بیگ بنگ: رهبران جهان در نشستی با محوریت «حاکمیت جهانی هوش مصنوعی» گردهم آمدند. بیش از 50 نفر از کارشناسان برجسته هوش مصنوعی جهان در این نشست شرکت کردند. از IBM گرفته تا فیسبوک، آمازون و اتحادیه اروپا، نمایندگان تمامی بخش‌ها و سطوح دولتی کنار هم جمع شدند تا آینده هوش مصنوعی را ترسیم نمایند.