3 مهر 1397 1

دراگون یکی از دستاوردهای ایلان ماسک

بیگ بنگ: ناسا شاتل را پس از 30 سال فعالیت در سال 2011 بازنشسته کرد، در 7 سال گذشته ناسا برای انتقال فضانوردانش به فضا از ناو روسی سایوز استفاده می کرد، اما در ادامۀ امسال این وابستگی با روی کار آمدن فضاپیمای دراگون پایان می یابد.