۲۸ مهر ۱۳۹۳ 0

آیا حیات از مریخ به زمین آمد+ویدئو

بیگ بنگ: چهار میلیارد سال پیش وقتی که “زمین” مورد اصابت دنباله دارها و شهاب سنگها واقع می شد “مریخ” هم به همین وضعیت دچار بود ترکش این اصابتها از همه جای منظومه شمسی می رسید دانشمندان یکی از این سنگهای مریخی را که مربوط به دوران آتش بازیهای بین سیاره ای می شود، یافته…