1 اسفند 1391 1

تاریخچه سفر حیوانات به فضا

وقتی صحبت از سفر به فضا پیش می‌آید اولین تصویری كه به ذهن هر كسی می‌رسد، انسان‌هایی هستند كه برای اولین بار به فضا رفته یا پا روی ماه گذاشته‌اند. زمانی بشریت رویای پرواز را در سر داشت اما بعد از شروع رقابت سیاسی بین آمریكا و شوروی مباحثی مطرح شد كه زمینه را برای…