1 اردیبهشت 1393 1

داستان يك انقراض – قسمت دوم

بیگ بنگ: اولين نظرها اين بود كه انقراض KT به دليل تابش‌هاي انفجاري ستاره‌اي يك ابرنواختر در مجاورت آن رخ داده است. ولي اندازه‌گيري‌ ساير عناصر در خاك رس، كه اگر نظريه‌ي ابرنواختر درست مي‌بود، بايد وجود مي‌داشتند، سريع آن را رد كرد. سپس آنها نظريه‌ي ذيل را مطرح كردند:

20 فروردین 1393 4

داستان يك انقراض – قسمت اول

بیگ بنگ: در تاريخ زمين، پنج انقراض عمده وجود داشته است كه انقراض در مرز كرتاسه-ترشياري (KT) يكي از مهمترين آنها است. البته بزرگترين انقراض نبوده و صرفاً به خاطر اينكه پايان پادشاهي ركس و ساير دايناسورها است، مشهور شد.