۲۷ بهمن ۱۳۹۱ 0

برخورد دهنده بزرگ هادرون برای دو سال خاموش شد

برخورددهنده بزرگ هادرون ( LHC ) در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا که به طول ۲۷ کیلومتری زیر زمین قرار دارد تشعشعات ذره ای خود را به مدت دوسال خاموش کرد. برخورد دهنده بزرگ هادرون که در سال ۲۰۱۲ برای شناسایی ذره ای به نام بوزون هیگز بار دیگر به تیتر بسیاری از رسانه ها…