8 تیر 1392 0

فضاپیمای «ویجر 1» در نزدیکی فضای میان ستاره ای

دانشمندان ناسا اعلام کردند که فضاپیمای «ویجر 1» به عنوان اولین جسم ساخت دست بشر در مرز ورود به فضای میان‌ستاره‌ایی است.این فضاپیمای بدون سرنشین که در سال 1977 به فضا پرتاب شده از سال گذشته در قلمرو نامعلوم قرار گرفته است. دانشمندان در آن زمان پس از ثبت تغییرات چشمگیر در سطوح تابش توسط…