11 مرداد 1397 0

ماه گرفتگی بر فراز خلیج شاعران

بیگ بنگ: فاز کامل ماه گرفتگی 27 جولای 2018 به مدت 103 دقیقه به طول انجامید و آن را به طولانی‌ترین ماه گرفتگی در قرن بیست و یکم تبدیل کرد. ماه از مرکز سایۀ زمین عبور کرد در حالیکه در نزدیکی نقطۀ اوج (دورترین نقطه در مدار بیضوی) قرار داشت.