29 خرداد 1396 3

خورشید گرفتگی سال 2017 کجا قابل رویت است؟

بیگ بنگ: در هنگام خورشید گرفتگی سال 2017 کجای زمین هستید؟ امریکا ! در 21 آگوست 2017 برابر 30 مرداد 96، سایۀ ماه برای اولین بار بعد از سال 1979 از قارۀ آمریکا عبور خواهد کرد. مسیرِ پیش بینی شده – اطلاعات نجومی مدرن – در این ویدیوی ناسا نمایش داده شده است.