17 فروردین 1397 1

ابرهای غبارآلود در کارینا

بیگ بنگ: این ابر کیهانی درخشان توسط بادهای ستاره‌ای و تابش ناشی از ستارگان جوان داغِ خوشۀ باز NGC 3324 شکل گرفته است. این منطقۀ تشکیل ستاره جیب مانند با ابرهای غباری در اطرافش در واقع حدود 35 سال نوری وسعت دارد و حدود 7500 سال نوری با زمین فاصله دارد که در سمت صورت…