16 اسفند 1391 0

ناگفته‌هاي تازه از پروژه منهتن ( قسمت چهارم)

نگاهي ديگر به تاريخ شكل‌گيري پروژه منهتن نقش آلبرت انیشتين در برنامه اتمي آمريكا – قسمت سوم وقتي ژيلارد از انیشتين خواست كه از برنامه توليد سلاح اتمي پشتيباني كند، او بر سر يك دوراهي اخلاقي جدي قرار گرفت. در ظرف چند سال، ديدگاه سياسي او از طلح‌طلب افراطي به مدافع سلاح اتمي تغيير جهت…