20 فروردین 1393 4

داستان يك انقراض – قسمت اول

بیگ بنگ: در تاريخ زمين، پنج انقراض عمده وجود داشته است كه انقراض در مرز كرتاسه-ترشياري (KT) يكي از مهمترين آنها است. البته بزرگترين انقراض نبوده و صرفاً به خاطر اينكه پايان پادشاهي ركس و ساير دايناسورها است، مشهور شد.

16 تیر 1392 1

نیمه عمر DNA چقدر است؟ آيا مي‌توان دايناسورها را زنده كرد؟

 DNAها مولکول‌های سرسختی هستند، می‌توانند برای مدت زمانی طولانی در حیوانات و گیاهان فسیل‌شده باقی بمانند،‌برای اثبات استقامت این مولکول‌ها گروهی بین‌المللی از دانشمندان تصمیم گرفتند سرعت پوسیدگی این مولکول، مدت زمانی که طول می‌کشد نیمی از پیوند‌های آن گسسته شوند را تعیین کنند. دانشمندان برای تعیین این موضوع، ابتدا DNA موجود در 158 استخوان…