۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 1

چگونه در بازی تکامل پیروز شویم؟

بیگ بنگ: تحقیقات صورت گرفته توسط دانشگاه آریزونا دلیل تفاوت آشکار در شمار گونه‌های گروه‌های مختلف حیوانات را نشان می دهد و ارتباط این موضوع را با فیزیک بدنی و شیوه‌ی زندگیشان آشکار می سازد.

۱۵ آذر ۱۳۹۴ 6

تاریخ علمی جهان – بخش دوازدهم

بیگ بنگ: پس از انقراض ناگهانی دایناسورها جانوران کوچک و خزداری که در گذشته از ترس دایناسورها روزها مخفی می شدند و شبها شکار می کردند ، به آزادی رسیدند! دسته ای از این جانوران برای تغذیه به برگ و میوه درختان روی آوردند و گروه بزرگی از پستانداران گیاهخوار را تشکیل دادند. آدمی از…

۱۵ مهر ۱۳۹۳ 1

تغییر ژنتیکی انسان برای زنده ماندن در شرایط سخت محیطی!

بیگ بنگ: آیا می توان نژاد بشر را با دستکاری آگاهانه همچون تغییر در ژنوم برخی اندامک های سلولی مثل میتوکندری ها و یا تزریق باکتری های اکسترموفیل جهت همزیستی، مقاوم و سازگار به شرایط محیطی سرد و گرم(همچون اروپا و تیتان) یا تحمل سطوح مختلف گاز های موجود در اتمسفر سیارات بیگانه و استفاده…