۲۳ بهمن ۱۳۹۱ 1

کلاس‌بندی ستارگان

کلاس O: این ستارگان بسیار داغ و درخشانند. دمای سطح آنها ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ درجه کلوین است و درخشش نور آنها به حدود ۱۴۰۰۰۰ برابر خورشید می‌رسد. قطر آنها حدود ۱۵ برابر خورشید و جرم به ۶۰ برابر خورشید می‌رسد. رنگ آنها آبی است و بیشترین اشعه خروجی آنها از نوع ماورا بنفش است. کمیاب‌ترین…