8 تیر 1396 0

ایجاد درخشان‌ترین نور جهان روی زمین

بیگ بنگ: محققان به تازگی نتیجه آزمایشی جدید را برای ایجاد درخشان‌ترین نوری که تاکنون در زمین تولید شده‌ است،‌ درخششی که میلیاردها برابر شدید‌تر از درخشش خورشید است،‌ منتشر ساخته‌اند.