2 آذر 1399 0

مریخ و درخشش شهاب کوچک

بیگ بنگ: مریخ که به عنوان یک چراغ آسمانی روشن شناخته می‌شود، همچنان در شب می‌درخشد. در ۱۸ نوامبر، این سیاره در میان ابرها به مدت کوتاهی با درخشش یک شهاب کوچک در این آسمان تاریکِ بدون ماه، همراه شد.

2 آذر 1397 0

درخشش شهاب آتشین

بیگ بنگ: در روز 17 نوامبر 2018، درست یک ساعت قبل از طلوع خورشید، این شهاب ِ درخشان و رنگی در آسمان صبح چشمک زنان حرکت کرد. این لحظۀ خیره‌کننده از صبح پاییزی در بالای دریایی از ابرها از کوه Hochblauen (قله کوه 1165 متری در جنگل سیاه در جنوب آلمان) ثبت شد.