27 خرداد 1396 4

توضیحی برای سردی بیش از حد سحابی بومرنگ

بیگ بنگ: سرانجام دانشمندان توانستند توضیح دهند که چرا سحابی بومرنگ از فضای اطراف خود سردتر است. در فاصله حدود 5000 سال نوری از زمین، سحابی عجیب و مرموزی وجود دارد که متوسط دمای آن به 1 درجه کلوین(-272.15 درجه سانتی گراد) می رسد که این دما، سحابی بومرنگ را به سردترین جسم طبیعی در…