10 مرداد 1397 0

دما و فشار شدید، “نیتروژن” را به سیال فلزی تبدیل می‌کند

بیگ بنگ: تحقیقات جدید نشان می دهد که نیتروژن، یکی از فراوان‌ترین عناصر جهان و گاز غالب در اتمسفر زمین، زمانی که در معرض دما و فشار شدید در اعماق زمین و سایر سیاره‌ها قرار بگیرد، به یک “سیال فلزی” تبدیل می شود.