18 اسفند 1399 0

سه دُم دنباله‌دار نئووایز

بیگ بنگ: چه چیزی این دم قرمز غیرعادی را ایجاد کرده است؟ سدیم. این چشم‌انداز حیرت‌آور که در تابستان سال 2020 ثبت شده، دنباله‌دار نئووایز است که گاهی اوقات چیزی بیش از یک دُم غباری سفید خط مانند و یک دُم یونی آبی تکه تکه را نمایش داده است.

13 مرداد 1399 0

دنباله‌دار نئووایز بر فراز درۀ ویکوس

بیگ بنگ: آیا زمین در نمایش دادن این دنباله‌دار نقش داشته است؟ البته نه، حتی اگر این تصویر به این شکل به نظر برسد. دنباله‌دار نئووایز دقیقأ به همان شکلی است که حدود دو هفته پیش در شمال یونان ظاهر شد.