۸ بهمن ۱۳۹۶ 2

معرفی کتاب: دنیای اینشتین

بیگ بنگ: میچیو کاکو در مقدمه کتاب نوشته، آرزو دارم در این کتاب دیدگاهی نو از کارها و تحقیقات پیشتازانه‌ی اینشتین ارائه دهم؛ همچنین قصد دارم تصویری دقیق‌تر از میراث گرانبها و با دوام او از دیدگاهی متناسب با تصورات فیزیکی ساده همانطور که خود اینشتین باور داشت، ارائه کنم.

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ 3

دنیای اینشتین – بخش ششم

بیگ بنگ: کافی است مسیر نور یک ستاره را که از کنار خورشید می گذرد و به زمین می رسد، رصد کنیم. اگر نور ستاره منحرف شود، مکان آن نسبت به زمانی که نور آن از کنار خورشید نمی گذرد و با تغییر مکان زمین قابل رصد است، تفاوت نشان می دهد.

۱۲ بهمن ۱۳۹۳ 3

دنیای اینشتین – بخش پنجم

بیگ بنگ: نسبیت عام : در سال ۱۹۰۷ انیشتین ۲۸ ساله با مرور نسبیت خاص متوجه محدودیت این نظریه می شود. نسبیت خاص فقط با دنیایی سرو کار دارد که در آن همه چیز با سرعت یکنواخت در حرکت است. اما دنیای واقعی اینگونه نیست. شتاب، این پارامتری است که همیشه و همه جا دیده…

۱۰ بهمن ۱۳۹۳ 3

دنیای اینشتین – بخش چهارم

بیگ بنگ: هم ارزی جرم و انرژی در نظریه نسبیت: یکی از مشکلاتی که افراد پس از درگیری با نظریه نیوتن (و البته تجربیات روزمره) پیدا می کنند، مربوط به جرم است. از این دیدگاه، جرم یک جسم، مجموعه ای از اتمهاست و در هر وضعیت فیزیکی مقدار آن ثابت و مطلق است. ما دوست…

۸ بهمن ۱۳۹۳ 7

دنیای اینشتین – بخش سوم

بیگ بنگ: اما اگر معادلات نسبیت کامل هستند و در سرعتهای کم نیز کارایی دارد، پس باید برای حرکت توپ درون واگن نیز صدق کنند و باید اختلاف زمانی کوچکی را در معادلات ببینیم، در حالیکه زمانها کاملا مساوی بدست آمدند! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ لطفا قبل از ادامه مطلب فکر کنید.

۶ بهمن ۱۳۹۳ 3

دنیای اینشتین – بخش دوم

بیگ بنگ: اگر به موضوع ثابت بودن سرعت نور خوب دقت کرده باشید، حتما با یک پرسش آزار دهنده مواجه می شوید. اگر برای من متحرک و شخص ساکن، سرعت نور یکی است، پس تکلیف قانون بقای انرژی چه می شود؟ نکته جالب اینکه خدشه ای به این قانون وارد نمی شود. چرا؟