۲۳ مرداد ۱۴۰۰ 4

کشف منشأ سیارکی که منجر به انقراض دایناسورها شد

بیگ بنگ: پژوهش جدید دانشمندان نشان می‌دهد “سیارک” منقرض‌کننده دایناسور‌ها در ۶۶ میلیون سال قبل، از منطقۀ بیرونی کمربند سیارکی آمده است. به گزارش بیگ بنگ، حدود ۶۶ میلیون سال پیش در پایان دوره کرتاسه، یک سیارک ۱۰ کیلومتری با زمین برخورد کرد. این سنگ عظیم در دهانه چیکشلوب در شبه‌جزیره یوکاتان مکزیک برخورد و…

۱۲ آذر ۱۳۹۹ 2

پس از برخورد سیارک “دایناسورها” شرایط بدی را تجربه کردند

بیگ بنگ: حدود ۶۶ میلیون سال قبل، یک سیارک ۱۲ کیلومتری به منطقه کربناتی یوکاتان در جنوب خلیج مکزیک برخورد کرد، دهانۀ عظیم چیکشلوب را ایجاد کرد و به انقراض گسترده %۷۶ از گونه‌ها در انتهای دوره کرتاسه منجر گردید.

۲ فروردین ۱۳۹۸ 0

دایناسورها تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار نگرفتند

بیگ بنگ: دیرین‌شناسان معتقدند که برخورد سیارک چیکشلوب احتمالأ همراه با فعالیت آتشفشانی شدید در دکان تراپس هند، دایناسورهای غیرپرنده(تمام دایناسورها بجز پرندگان) را در پایان دورۀ کرتاسه یعنی تقریبأ ۶۶ میلیون سال پیش منقرض کرده است. اکنون یک مطالعه بر روی تغییرات زیست محیطی و توزیع گونه‌های دایناسوری در آمریکای شمالی، نشان می دهد…

۱ آبان ۱۳۹۵ 6

اطلاعاتی در مورد “دوران مزوزوئیک”

بیگ بنگ: طی دوران مزوزوئیک(Mesozoic)، یا همان میانه زیستی، حیات به سرعت متنوع شد و خزندگان غول پیکر، دایناسورها و سایر گونه های هیولا مانند بر روی زمین پرسه می زدند. این دوران، که از حدود ۲۵۲ میلیون سال پیش تا ۶۶ میلیون سال پیش ادامه داشت، به عنوان عصر خزندگان و یا عصر دایناسورها…