17 تیر 1396 1

شواهدی از سرعت تند فرگشت در حیوانات ِ اولیه

بیگ بنگ: بنا به تایید یافته های جدید، اکثر گروه های حیوانی که در زمان های کهن می زیسته اند، قبل از دوره کامبرين یعنی 540 میلیون سال پیش پای به عرصه وجود گذاشتند. از جمله این حیوانات می توان به اسفنج ها، کیسه تنان، پهن فلس ها و شانه داران اشاره کرد. بر این…

17 اسفند 1395 0

شناسایی کرم هیولای 400 میلیون ساله

بیگ بنگ: غالباً گذشته در قالب جعبه پاندورايى از هیولاهای وحشتناک ترسیم می شود. در حالی که بسیاری از دیرینه شناسان این ادعای کلیشه ای را رد می کنند، اما دانشمندان با آغوش باز از کرم تازه کشف شده معروف به “وبستروپريون آرمسترانگى”(Websteroprion armstrongi) استقبال کرده و آن را پذیرفته اند.