17 مرداد 1397 2

بررسی جدید روی مومیایی عجیب

بیگ بنگ: سرِ به شدت دراز یک اسکلتِ نگهداری شده که در سال 2003 در صحرای آتاکامای پرو کشف شد به حدی غیرعادی است که مردم در ابتدا تصور کردند این مومیایی کوچک به یک فرازمینی تعلق دارد. اما بررسی‌های بعدی نشان داد که متعلق به انسان است.