۱۱ مهر ۱۳۹۷ 2

برای ذرات کوچک نور، «قبل» و «بعد» هیچ معنایی ندارد

بیگ بنگ: در زیر سطح این دنیای آشنا یک دنیای کوچکترِ کوانتومی وجود دارد که ایده‌های بنیادی ما از فضا و زمان را تعریف می‌کند. بر اساس یک مطالعۀ جدید، در این دنیای کوچک، مفاهیم «قبل» و «بعد» منحل می‌شوند، به گونه‌ای که دو رویداد می‌توانند هم قبل و هم بعد از یکدیگر رخ دهد….

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ 5

نظریه میدان های کوانتومی

بیگ بنگ: بعد از کشف نظریه مکانیک کوانتومی نسبیتی توسط دیراک، دیگر کشف ِ بنیادی دیراک هنگامی حاصل شد که او اصول مکانیک کوانتوم را نه در مورد ذرات، بلکه در مورد میدان الکترومغناطیسی به کار برد. این تحول به نخستین مثال شناخته شده از نظریه میدان های کوانتومی انجامید.

۱۳ آبان ۱۳۹۳ 0

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی – فشار تبهگنی الکترون و نوترون

فشار تبهگنی الکترون (Electron Degeneracy Pressure) فشار در یک ستاره کوتوله‌ی سفید به دلیل ترکیب ویژگی‌های ذره‌ و موج مانند الکترون بالا می‌رود. طبق مکانیک کوانتومی، فقط امکان دارد تعداد معینی از الکترون‌ها در یک فضای ثابت به زور جا داده شوند، در هسته‌ی خورشید در این لحظه فضای زیادی وجود دارد، ولی هنگامی که…

۳ آبان ۱۳۹۲ 1

معادله موج شرودینگر

معادله شرودینگر یک معادله موج ریاضی است که بر اساس حرکت های موج پاسخ داده شده است. لویی دوبروی، فیزیکدان فرانسوی در سال ۱۹۲۴ کشف کرد که ذرات ماده ( یعنی الکترون ها و … ) نیز مانند ذرات یا فوتون های نور، علاوه بر رفتار ذره ای، رفتار موجی هم از خود بروز می…