20 فروردین 1397 1

چرا شکستن قلنج انگشتان، صدای رضایت بخشی دارد؟

بیگ بنگ: شکستن قلنج مفاصل به هنگام فشردن آن‌ها همانقدر که برای اعصاب شما تسکین دهنده می باشد، می‌تواند سبب آزار کسی شود که در نزدیکی‌تان نشسته است. اما این قضیه حتی دانشمندان را نیز گیج کرده است. به رغم دهه‌ها تحقیق، هنوز شک و تردیدهایی در این مورد وجود دارد که چه چیزی دقیقا…