17 دی 1398 1

پژوهشی جدید در خصوص مجسمه‌های جزیره ایستر

بیگ بنگ: طبق یک پژوهش جدید ساکنان جزیرۀ ایستر احتمالا بر این باور بودند که مجسمه‌های غول‌پیکر به حاصلخیز شدنِ خاک کوهستان کمک می‌کنند. تجزیه و تحلیل دو مجسمه به همراه حکاکی‌های رویشان نشان می‌دهد ساکنانِ باستانی جزیره ایستر از آنها برای نقش مثبت در تولیدات کشاورزی استفاده می‌کردند.