7 شهریور 1393 1

ساخت ربات بیولوژیکی+ویدئو

بیگ بنگ: محققان دانشگاه ایلینویز موفق شدند با استفاده از نوارهایی از سلول‌های ماهیچه‌ای ربات بیولوژیک یا بیوبات بسازند که توسط پالس‌های الکتریکی قادر به حرکت و قابل کنترل است. به گفته رشید بشیر، سرپرست این تحقیقات، ساخت این ربات بیولوژیک راه را برای ساخت ماشین‌ها و سیستم‌های زیستی به منظور استفاده در محیط زیست…