14 مهر 1397 0

شفق قطبی از نگاه یک قورباغه

بیگ بنگ: شفق قطبی از نگاه یک قورباغه چگونه به نظر می رسد؟ «خارق العاده!» پاسخ احتمالی به این سئوال است، همانطور که در این عکس لحظه‌ای زیبا که در روز 3 اکتبر 2018 از کیرونا، سوئد گرفته شده مشاهده می کنید.